O ITT

Kim jesteśmy?

Instytut Transferu Technologii Sp. z o.o. jest spółką celową Politechniki Wrocławskiej. W swojej działalności zajmujemy się przede wszystkim komercjalizacją pośrednią wyników prac B+R powstałych w Politechnice Wrocławskiej. Komercjalizacja pośrednia polega na nabywaniu akcji lub udziałów spółek spin-off po to, by wdrożyć (a przynajmniej – przygotować do wdrożenia) wyniki badań naukowych, wyniki prac rozwojowych lub związane z tymi wynikami know-how. W praktyce komercjalizacja pośrednia polega na tym, że uczelnia wnosi wkład pieniężny lub dokonuje aportu własności intelektualnej do spółki (już istniejącej lub tworzonej), w zamian obejmując w niej udziały lub akcje.

Dla zespołów badawczych

Zespołom badawczym Politechniki Wrocławskiej Instytut Transferu Technologii Sp. z o.o. oferuje:

 • Skuteczną i kompleksową realizację spraw formalnych związanych z utworzeniem spółki spin-off i uregulowaniem praw własności do rezultatu badawczego;
 • Doradztwo w zakresie bieżącego zarządzania i administrowania spółką spin-off;
 • Aktywne poszukiwanie inwestorów dla spółki spin-off;
 • Prawo do używania znaku spin-off Politechniki Wrocławskiej;
 • Możliwość skorzystania z usług Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Dla inwestorów

Inwestorom Instytut Transferu Technologii Sp. z o.o. oferuje:

 • Dostęp do przejrzystej oferty inwestycyjnej w innowacyjne projekty B+R,
 • Możliwość składania zapytań i propozycji inwestycji,
 • Szybką informację zwrotną,
 • Sprawnie prowadzone negocjacje biznesowe.

Dla firm, jednostek naukowych i wynalazców

Firmom, jednostkom naukowym i  wynalazcom Instytut Transferu Technologii Sp. z o.o. oferuje:

 • Usługi doradcze w zakresie strategii biznesowych
 • Usługi doradcze w zakresie projektów B+R
 • Strategie komercjalizacji technologii i urynkowienia innowacji
 • Analizy rynku, przedsiębiorstw, technologii
 • Wyceny technologii, projektów i przedsiębiorstw.

Ponadto świadczymy usługi doradcze w zakresie strategii i projektów B+R, komercjalizacji i urynkowania innowacji produktowych i procesowych, analiz rynku itp.

Demos

Layout

Wide
Boxed