Komercjalizacja wyników badań naukowych i współpraca z gospodarkąZapraszamy do lektury poradnika dla pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Wrocławskiej

Instytut Transferu Technologii

Instytut Transferu Technologii jest spółką prawa handlowego (tzw. spółką celową), powołaną przez Politechnikę Wrocławską. Działamy w branży innowacyjnych technologii, zarządzamy powierzonymi nam prawami własności intelektualnej, budujemy relacje biznes-nauka i wspieramy innowacje społeczne oraz działamy na rzecz naukowców i twórców technologii.

Głównym celem działalności ITT jest transfer wyników badań i prac badawczo-rozwojowych do praktyki gospodarczej. Jako spółka niezależna, ale ściśle współpracująca z uczelnią, ITT jest pierwszym i ostatnim przystankiem na drodze do korzystania z wiedzy oraz umiejętności uczelnianej kadry naukowej. W swojej działalności szczególnie zajmujemy się komercjalizacją poprzez zakładanie i obejmowanie udziałów w spółkach typu spin-off. Wspieramy również w licencjonowaniu lub przekazywaniu praw do technologii partnerom przemysłowym. Współpracujemy z interdyscyplinarnymi zespołami badawczymi, a w ramach prowadzonych przez nas działań oferujemy dostęp do laboratoriów i możliwość udziału w projektach wdrożeniowych, nakierowanych na wykorzystanie potencjału uczelni do rozwiązywania potrzeb rynkowych.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Głównym celem działalności ITT jest transfer wyników badań i prac badawczo-rozwojowych do praktyki gospodarczej. Zobacz w czym możemy pomóc

Zobacz usługi

Wspieramy rozwój przedsiębiorczości i podnoszenie konkurencyjności polskich firm. Pomagamy przedsiębiorcom zainteresowanym dostępem do kluczowych technologii i inwestorom stawiającym na rozwój firm, które czerpią zyski z innowacji.

Instytut Transferu Technologii Sp. o.o.
  • ul. Smoluchowskiego 48A,
    50-372 Wrocław

  • +48 71 320 41 95

Demos

Layout

Wide
Boxed