Projekty

Alliance for Advanced Manufacturing in Central Europe

Lider projektu: Technische Universität Chemnitz, Cluster of Excellence MERGE

Opis: Advanced Manufacturing (AM) technologies are a key driver of competitiveness in a lot of CE successful industries, contributing to retain talent and jobs in CE, against areas with lower labour costs. AMiCE will tackle three major challenges towards adoption of advanced manufacturing technologies by SMEs: access to knowledge, promotion of investments and competitiveness of these projects (return on investment). AMiCE will aim at promoting AM technologies in CE, focusing on 3D printing (3DP) adoption under circular economy principles.

INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI+

Lider projektu: Politechnika Wrocławska

Opis: W wyniku konkursu przeprowadzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2016 roku, Politechnika Wrocławska otrzymała środki na realizację przedsięwzięcia pn. „Inkubator Innowacyjności+?? ,uzyskując spośród kilkudziesięciu uczelni 1. miejsce na liście rankingowej dofinansowanych projektów.

Inkubator Innowacyjności 2.0

Projekt jest realizowany przez Konsorcjum, którego Liderem jest Politechnika Wrocławska (Wrocławskie Centrum Transferu Technologii), a partnerem Instytut Transferu Technologii Sp. z o.o.

Celem projektu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych danego Podmiotu, w szczególności w zakresie ich komercjalizacji.

Inkubator Innowacyjności 4.0

Z przyjemnością informujemy, iż Konsorcjum w składzie: Instytut Transferu Technologii Sp. z o.o. (Partner projektu) i Politechnika Wrocławska (Lider projektu) uzyskały dofinansowanie w programie „Inkubator Innowacyjności 4.0?? w ramach działania 4.4 POIR pod nazwą „Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R w ramach PO IR??.

Inkubator Innowacyjności 4.0 stanowi kontynuację wcześniejszych programów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Demos

Layout

Wide
Boxed