Spółki spin-off

FLASH ROBOTICS SP. Z O.O.

Opis:

Flash Robotics jest spółką, której udziałowcami są ITT Sp. z o.o. (spółka celowa Politechniki Wrocławskiej) oraz naukowcy Katedry Cybernetyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej. FLASH ROBOTICS to spółka “spin-off?? z branży robotyki. Firma z sukcesami wdraża na rynek roboty społeczne, zbudowane z wykorzystaniem otwartej platformy oprogramowania i sprzętu.

Dane kontaktowe:

Biuro USA:

919 North Market Street

Wilmington, Delaware 19801, USA

Biuro PL:

ul. Fabryczna 16H

53-609 Wrocław, POLSKA

SKY TRONIC SP. O.O.

Opis:

Sky Tronic jest spółką, której udziałowcami są ITT Sp. z o.o. (spółka celowa Politechniki Wrocławskiej) oraz naukowcy Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Sky Tronic to spółka “spin-off?? z branży bezzałogowego lotnictwa. Firma komercjalizuje systemy kontroli lotu dla bezzałogowych statków powietrznych. Sky Tronic oferuje nowe technologie sterowania i stabilizacji lotu dla bezzałogowych statków powietrznych, do zastosowań specjalnych.

Dane kontaktowe:

Wrocławski Park Technologiczny (WPT)
Budynek Beta
ul. Klecińska 125
54-413 Wrocław

IPA BIOTECH SP. O.O.

Opis:

IPA Biotech jest spółką, której udziałowcami są ITT Sp. z o.o. (spółka celowa Politechniki Wrocławskiej) oraz naukowcy Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. IPA Biotech to spółka “spin-off?? z branży diagnostyki medycznej. Firma zajmuje się badaniami przeciwciał, inhibitorów i sond molekularnych, wykorzystywanych w diagnostyce laboratoryjnej.

Dane kontaktowe:

Ul. Klecińska 123

54-413 Wrocław

Alphamoon City SP. O.O.

Opis:

Alphamoon City jest spółką, której udziałowcami są ITT Sp. z o.o. (spółka celowa Politechniki Wrocławskiej) oraz naukowcy Katedry Informatyki Politechniki Wrocławskiej. Alphamoon City to spółka “spin-off?? z branży pojazdów autonomicznych. Firma realizuje projekt „Platforma gromadzenia i przetwarzania danych z otoczenia pojazdów autonomicznych??. Opracowywana platforma umożliwi gromadzenie danych testowych do weryfikacji poprawności algorytmów, sterujących pojazdami autonomicznymi.

Dane kontaktowe:
Pawła Włodkowica 21
53-110 Wrocław

BDC Technology SP. O.O.

Opis:

BDC Technology jest spółką, której udziałowcami są ITT Sp. z o.o. (spółka celowa Politechniki Wrocławskiej) oraz naukowcy Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. BDC Technology City to spółka “spin-off?? z branży tworzyw sztucznych. Firma  zajmuje się wykorzystaniem technologii elektroprzędzenia do produkcji materiałów filtrujących powietrze.

Dane kontaktowe:
Chełmońskiego 12
51-630 Wrocław

Chem4Agro Sp. z o.o.

Opis:

Chem4Agro jest spółką, która została powołana do wdrażania technologii, których celem jest:

– opracowanie biopreparatu dynamizującego wzrost i rozwój roślin, pobudzającego wzrost komórek roślinnych oraz stymulującego ich podział, z wykorzystaniem biologicznych osadów ściekowych, zawierających zhydrolizowane białko, unieszkodliwione mikroorganizmy

– wytwarzanie nawozów płynnych oraz granulowanych otrzymywanych w procesie mineralizacji/hydrolizy kwasowej lub zasadowej odpadów pochodzenia zwierzęcego

Demos

Layout

Wide
Boxed